hytter - leilighetsbygg fritidsbolig - tilbygg fritidsbolig - feltutbygging - konseptutredning
Hytte - Såstein - Bamble
Hytte oppført i glass, betong, aluminium og ubehandlet malmfuru. Maritimt tema med "styrhus" og "skipsbro" mot havet og utsikten. Det er også tatt i bruk båtbyggingsteknikk ved måten kledningen er bøyd på.

Byggeår: 2018
Byggherre: Christian Ringnes
Hytte - Vestre Lindholmane - Bamble

Byggeår: 2018 - 2019
Utleiebygg - Haukeli
Utleiebygg med 6 fritidsleiligheter på Haukelifjell Skisenter. Bygget er oppført oppå et eksisterende leilighetsbygg i en etasje, som igjen er bygget over en tunnelmunning. Formspråket kan karakteriseres som "moderne chalet- stil".

Byggeår: 2017 - 2018
Byggherre: Haukelifjell Skisenter
Hytte Bjørkøya - Porsgrunn
Hytte utformet slik at det dannes to alternative, skjermede uteplasser, avhengig av vindretning. Store foldevegger i glass på begge sider knytter uteplassene visuelt sammen, og visker ut skillet mellom oppholdsrom og uteplasser.

Byggeår: 2018
Hyttekonsept - Hafjell
Konsept for feltutbygging på Moseteråsen på Hafjell. Hyttetypen er fleksibel med grunnflate fra BRA 68 m2 til 100m2 samt hems og evt. underetasje.

Byggherre: Moseteråsen AS
Utleiebygg - Haukeli
Tre utleiebygg med fritidsleiligheter på Haukelifjell Skisenter. Byggene er utformet i et formspråket som kan karakteriseres som "moderne chalet- stil".

Forprosjekt: 2015
Oppdragsgiver: Haukelifjell Skisenter
Hytter i kjede - Haukeli
Feltutbygging av hytter i kjede for salg. Terrenget på tomta ar svært bratt. Hyttene er defor prosjektert med to underetasjer og parkering delvis under bebyggelsen.

Forprosjekt: 2018
Oppdragsgiver: Haukelifjell Skisenter
Hytter for bratt terreng - Haukeli
Utvikling av konsept for utbygging av hytter i svært bratt terreng. Hyttene er plassert så nært vei som mulig med parkering delvis under bebyggelsen. Hyttene har dobbel underetasje

Forprosjekt: 2016
Byggherre: Haukelifjell Skisenter
Konsentrert fritidsbebyggelse - Haukeli
Skisseprosjekt for konsentrert utnyttelse av tomteområde på Haukelifjell Skisenter.

Forprosjekt: 2013
Byggherre: Haukelifjell Skisenter
Hytte - Hydrostranda - Bamble

Byggeår: 2016
Hytte - Anvik - Larvik

Byggeår: 2018 - 2019
Hytte - Bamble

Byggeår: 2013
Hytte - Bamble

Forprosjekt: 2018
Hytte - Gautefall

Forprosjekt: 2012
Hytte - Vansjø - Råde

Byggeår: 2010
Hytte - Askholmane - Bamble

Byggeår: 2012
Mulighetsstudie - Tåtøy - Kragerø
Utredning av utbyggingsmuligheter. Forberedelse for regulering.

Prosjektering: 2015
Oppdragsgiver: Tåtøy Hovedgård AS
Mulighetsstudie - Hellesund - Kragerø
Utredning av utbyggingsmuligheter. Forberedelse for regulering.

Prosjektering: 2017
Oppdragsgiver: Hellesund Eiendom AS
Hytte - Bjørkøya - Porsgrunn

Byggeår: 2018 - 2019
Hytte - Bjørkøya - Porsgrunn

Byggeår: 2019
Hytter - Bjørkøya - Porsgrunn
Feltutbygging, konsentrert bebyggelse.

Forprosjekt: 2018
Oppdragsgiver: Bjørkøya Utvikling AS
Hytte - Bjørkøya - Porsgrunn
"The Vinyl House" - utleiehytte for Herøya Arbeiderforrening og demonstrasjonshus for Inovyn.

Byggeår: 2019
Oppdragsgiver: HAF